Irans Arbejdets Parti (Toufan) boykotter fuppræsidentvalget i Iran og rejser krav om demokratiske rettigheder og frihed for folket!

Af Irans Arbejdets Parti

Ifølge Den islamiske republik Irans forfatning skal landets præsident vælges gennem direkete valg og ikke af parlamentets medlemmer. Præsidentvalget finder sted d. 14. juni 2013.

Hvert fjerde år appellerer de iranske ledere til befolkningen om deres stemmer med det formål at legitimere styret nationalt og internationalt. Under valgkampen lover den islamiske ledelse at forbedre de økonomiske betingelser for masserne og at skabe en bedre fremtid for indbyggerne, men de økonomiske, sociale og politiske forhold er blevet forværret år efter år.

Når folk går på gaden og protesterer imod de utålelige levevilkår, når masserne udfordrer autoriteterne, får de svaret, at den 'øverste leder' ikke er bundet af folkets stemmer, at republikkens grundpiller alene er baseret på islam og ikke på demokratiske principper eller på folkets vilje.

Manglen på respekt for opinionen, for ønskerne fra befolkningen og afstemningsresulatet har eksisteret siden den islamiske republiks første år. Gentagelsen af farcen, det hykleriske og bedrageriske show fra den islamiske republiks side, får folket til at latterliggøre Den islamske republik og le af den.

Kandidaterne til præsidentvalget er sorteret og udvalgt af 'Det ledende Råd' og af 'den øverste leder’. Den ene kandidat er værre, mere korrupt, mere involveret i underslæb, mere reaktionær og mere kriminel end den anden.

Desuden ønsker den iranske befolkning ikke at vælge mellem pest eller kolera. At skulle vælge mellem dårligt og værre er en ond cirkel, der kan fortsætte i al evighed. Sålænge Den islamiske Republik har eksisteret har der været fraktioner og kampe imellem dem.

Alle fraktioner slutter fuldt op om den reaktionære grundlov og 'den øverste leder'. Alle fraktioner og alle valgets kandidater støttede nedslagtningen af de politiske fanger i 1988, de har støttet alle henrettelser og politiske mord, har deltaget i undertrykkelsen af  arbejderklassens aktiviteter, er gået imod ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og dannelse af uafhængige arbejderorganisationer, etc.

Irans Arbejdets Partis strategiske linje er at vælte det nuværende kriminelle, korrupte, despotiske og teokratiske regime. At fjerne Den islamiske Republik fra magten vil fjerne hindringerne for at skabe et demokratisk Iran og bane vejen for arbejderklassens deltagelse i landets politiske liv.

I den nuværende situation opfordrer vi alle til ikke at deltage i præsidentvalget. Gennem dette aktive og kraftige opråb boykotter vi fuldt og helt valget.

Irans arbejdets Parti kræver frihed for alle politiske partier og organisationer, lighed mellem mænd og kvinder på alle områder i samfundet. Vi siger stop for censur og kræver ytrings- og forsamlingsfrihed, løsladelse af alle politiske fanger, retten til at organisere sig i fagforeninger og andre aktiviteter. Disse retfærdige og logiske krav har bred støtte i samfundet og vil trænge ‘den øverste leder’ op i et hjørne.

Teoretisk set kunne disse krav blive opfyldt i enhver almindelig kapitalistisk stat. Men det islamiske styres overgivelse til disse krav – et regime med tre tiårs historie af korruption og underslæb, af henrettelser mm - vil være et stort nederlag for ‘den øverste leder’.

Disse krav vil opbygge en stærk bevægelse, uafhængig af  regimet og sætte et stop for massernes tøven i forhold til at skulle træffe et valg mellem dårligt og værre.

Anerkendelse af demokratiske rettigheder og frihedrettigheder for alle er en forudsætning for ethvert frit valg.


Boykot præsidentvalget I Iran!

Nej til den islamiske republiks regime!

Nej til imperialistiske sanktioner og trusler mod Iran!Irans Arbejdets Parti (Toufan)
Maj 2013

WWW.Toufan.org

Toufan@toufan.org

 

 

Netavisen 8. juni 2013