Nej til invasion i Mali!

Stop EU’s og NATO’s krige!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne


Arbejderpartiet Kommunisterne udtaler sin dybeste afstandtagen og protest imod dansk deltagelse i endnu en imperialistisk krig, denne gang vendt imod den afrikanske stat Mali.

Bag invasionen i Mali ligger en beskidt taktik, hvor de imperialistiske stormagter med USA i spidsen, spiller et dobbeltspil, hvor de på den ene side sætter verden i brand ved at støtte og bevæbne terrororganisationer, mens de efterfølgende sender deres brandkorps ud for at ’rydde op’. De spiller det gammelkendte spil om invasion af humanitære grunde og krig mod terror. En terror USA, NATO og Frankrig aktivt har stået bag i både Libyen og Syrien.

EU’s kommissionsformand Barroso udtaler sin fulde støtte til invasionen i Mali - det Nobelfredshædrede EU viser igen sit sande ansigt i sin afrikanske krig.

Danmark er nu en del af invasionen i Mali, uanset at vi, som Villy Søvndal fremhæver det, ’kun sender transportfly’ til hjælp. Bomberne og landkrigen vil vores allierede i NATO og EU så stå for.

Baggrunden for invasionen er på ingen måde humane, det drejer sig om guld, olie, uran og alle de øvrige rigdomme der er så talrige på det afrikanske kontinent. De gamle kolonimagter vender tilbage og fører en kraftig offensiv ikke alene i Mellemøsten, men også intenst i Afrika, hvor USA nu er til stede i 35 lande.

Danmark ud af krigskoalition i Mali!

Nej til al dansk krigsdeltagelse!

Stop EU’s og NATO’s krige!

 

Netavisen 15. januar 2012