Forsvar retsforbeholdet: Stem nej d. 3. december!


Skal vi i Danmark selv kunne beslutte hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt i samfundet? Skal den personlige retssikkerhed overlades til EU? Vi må sætte en kæp i hjulet for planen for et Europas Forenede Stater og stemme nej

Af Kommunistisk PolitikDer er lagt en snedig taktik, hvor vi stemmer om en 'tilvalgsordning', ikke om ja eller nej til at opgive vores undtagelse fra at få gjort retspolitikken overnational. I DR's nyhedsudsendelse kunne man fredag morgen høre udlægningen af hvad et ja vil betyde:

- Vi undgår alt det danskerne ikke kan lide - nemlig fælles flygtningepolitik – og får det vi gerne vil have - deltagelse i Europol.

Modstanden mod at lægge beslutninger om lov og ret i EU's hænder fremstilles som ren Dansk Folkeparti-politik, som en reaktionær uvilje mod at få udlændinge ind i landet.
Og for øvrigt nævntes Folkebevægelsen mod EU ikke med et ord, da modstanderne skulle gøres op.

Siger vi ja til den såkaldte tilvalgsordning mister vi retten til folkeafstemninger om retspolitikken fremover. Det bliver Folketingets partier, der bid for bid kan sælge ud og lægge hele retspolitikken under EU. Et ja vil betyde et sikkert udsalg af vores ret til at bestemme selv.

Lissabon traktaten gjorde retspolitikken overnational.

Fordi vi inden vedtagelsen af denne traktat havde fået byttet vores nej til Mastricht traktaten i 1993 ud med undtagelserne/forbeholdene blev vi snydt for en folkeafstemning, da Lissabon traktatten skulle vedtages. Traktaten trådte i kraft i 2009.

- Der er ikke tale om at afgive suverænitet - vi har jo undtagelsen, sagde EU-politikerne. Den undtagelse som de nu vil fjerne.


Hvad vil EU komme til at bestemme hvis vi stemmer ja?

Hvis tilvalgsordningen kommer igennem vil hele retspolitikken lidt efter lidt kunne lægges under EU, uden folkeafstemning - og dette kan ikke trækkes tilbage af Folketinget, som en dansk lov ville kunne, hvis flertallet ændrede sig.

Tilkæmpede regler for retssikkerhed kan fjernes med et pennestrøg. Har man ret til at blive stillet for en dommer inden 24 timer, hvis man bliver fængslet? Denne ret har vi i Danmark. ligesom vi har ret til at få en forsvarer. En sigtet er uskyldig til andet er bevist.

EU kan ændre reglerne og tilpasse dem til hvad de måtte finde passende på et givent tidspunkt. Vilkårlige fængslinger og rettergang vil blive det sandsynlige resultatet.

Vi vil også miste indflydelse på familieret, skilsmisseret, konkursregler og arveret.

Et af de områder, som kan forventes at blive overnationalt, er overvågningen af borgerne. Det betyder, at EU vil kunne lave regler om overvågning af borgernes sms´er, e-mails og telefonopkald, uden Folketinget kan ændre på dem efterfølgende.

Hvordan bekæmper man bedst kriminalitet? Med hårde fængselsstraffe og en lav kriminel lavalder?
Uanset erfaringer der peger på, at disse ting ikke vil nedsætte kriminaliteten, vil det ikke længere være en sag der besluttes i Folketinget.

Det vil være slut med at stille nye lovforslag om lov og ret. Det kan kun EU-Kommissionen, hvis vi stemmer ja. Enhver demokratisk indflydelse på retsområdet vil være væk.

Hvad er terror? Det defineres alene af EU, hvis vi stemmer ja. I Spanien er det nu forbudt at demonstrere foran offentlige bygninger. Hvornår indføres lignende love i Danmark? Vi vil ikke længere have indflydelse på det.

Alle disse områder vil ikke alle blive lagt under EU øjeblikkeligt, men kan inddrages efter forgodtbefindende.


Nej til EU stat

EU har en nøje plan for at udvikle sig til Europas forenede (diktatur)stater.
Se EUs køreplan for Euroens Forenede Stater i 2025

Grækenland er et skrækeksempel på et land, hvor finanskapitalen har sat landet under administration. Alle sociale rettigheder beskæres. Som det seneste har EU dikteret en aftale om forbud mod kollektive aftaler på arbejdsmarkedet, strejkeretten skal 'overvejes' osv. Alle beslutninger ligger i EU og IMFs hånd.

Euroens Forenede Stater skal efter planen være på plads i 2025.

For Danmarks vedkommende er der forhindringer. Vi er ikke med i Euroen, vi har undtagelser overfor at deltage i EU's militærpolitik og retspolitik.

EU-partierne går nu frem efter salamimetoden. Først angriber de retsforbeholdet, derefter forsvarsundtagelsen og så må turen komme til Euroen.

Alt skal gennemføres med løgn og propaganda og så lidt reel oplysning som muligt. De ved udmærket godt, at står de sande konsekvenser frem stemmer flertallet nej.

Lad os stikke en kæp i hjulet på EU's plan for at tromle os og samle et stort nej til folkeafstemningen d. 3. december.

Lad os stille krav om at den næste folkeafstemning bliver om medlemskab af EU!

 

Folketingets EU-flertal forbereder tilslutning til EU’s Forenede Stater – uden at fortælle danskerne det
Netavisen 5. august 2015

Britisk afstemning i 2016: Danskerne bør også have en folkeafstemning om EU-medlemskab
Netavisen 26. juli 2015

Lad os rejse kampen mod nedskæringernes og krigenes EU! For international solidaritet!
Udtalelse fra det regionale møde af marxistiske-leninistiske partier og organisationer i Europa juni 2015

Bevar retsundtagelsen!  Forsvar de danske undtagelser!
For en folkeafstemning om dansk medlemsskab af EU!
APK's 6. kongres maj 2015

Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 21. august 2015